Ustvarjalni gib - Strokovni posvet

Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo
Strokovni posvet

30. junij 2015
UL Pedagoška fakulteta

Na posvet se prijavite tako, da pošljete elektronsko prijavo z naslovom »prijava na posvet Ustvarjalni gib« na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. najkasneje do 17.6.2015. Udeležba je brezplačna.

Vabljeni na strokovni posvet o ustvarjalnem gibu in plesni umetnosti, ki bo potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v torek, 30.6.2015, s pričetkom ob 14. uri. Vabljeni ravnatelji, učitelji, plesni umetniki in ostali zainteresirani, ki vključujete ali bi želeli integrirati plesno umetnost in ustvarjalni gib kot učni pristop v okviru rednih ali izbirnih predmetov osnovne šole.

Strokovni posvet organiziramo UL Pedagoška fakulteta, JSKD in Zavod Federacija s podporo Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Raziskave in primeri dobrih praks kažejo, da integracija ustvarjalnega giba v pouk prinaša pozitivne učinke na motiviranost učencev, dobro počutje v razredu, boljši učni uspeh in na socializacijo otrok. Pri nas v Sloveniji je ples del kurikuluma v vrtcu, v šoli pa le del športa oziroma glasbene umetnosti. Pomanjkanje sistematičnega izobraževanja učiteljev za tovrstni pristop se kaže v redkih primerih dobrih praks vključevanja ustvarjalnega giba kot načina učenja in poučevanja na različnih predmetnih področjih.

V tujini zasledimo nekatere dobre prakse, kot recimo projekt »ArtsBridge« (nosilka projekta prof. dr. Lynnette Young Overby, University of Delaware, ZDA) in »The entire school dances!« (nosilka prof. dr. Eeva Anttila, Finska), kjer se povežejo študentje oziroma učitelji na šoli s plesalci – umetniki. Tovrstno sodelovanje omogoča uresničevanje tako učno-vzgojnih ciljev posameznih predmetnih področij, kot razvijanje elementov plesa in uresničevanje ciljev kulturno-umetnostne vzgoje.

V slovenskem prostoru je na Pedagoški fakulteti UL v teku projekt Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo, kjer smo povezali učitelje in študente razrednega pouka UL PeF s plesnimi umetniki oziroma koreografi. V šolskem letu 2015/16 bi želeli program nadgraditi in izoblikovati model sodelovanja študentov, učiteljev in umetnikov za uporabo ustvarjalnega giba na različnih vzgojno-izobraževalnih področjih v osnovni šoli.

Na strokovnem posvetu bo prof. dr. Lynnette Young Overby iz Univerze Delaware (ZDA) predstavila projekt »ArtsBridge«, Vesna Geršak, predavateljica iz Pedagoške fakultete bo skupaj s sodelavci pri projektu predstavila 1. fazo projekta Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo, učitelji iz osnovnih šol Trnovo v Ljubljani in Josipa Vandota iz Kranjske Gore pa primere dobrih praks.

Program si lahko ogledate na naslednji povezavi (pdf oblika)

slo / eng