Priprave na Prenos

Gregor
24 Maj 2011

Včeraj, torej 23.5.2011 smo Tina, Ryuzo in Gregor izpeljali prve skore (od angl. "score") kot del priprave na Prenos. In se seveda zabavali, imeli plodne debate okoli izkušenj preizkšenih skorov in dobili nove ideje za nove skore za pripravo na izvedbo Prenosa.

Prenos je namenjen socializaciji improvizacije. Se pa namen spreminja in postaja, kot sem zapisal v Tkolektivnos 2011. Natančneje gre pri Prenos za poseg Tkolektivnosa v socialno polje. Zaenkrat je ideja, da se povabi k sodelovanju določeno socialno skupino in se z njo ustvari dogodek ter o tem tudi pogovori.

Prenos seveda črpa načine, kako k temu pristopit iz dosedaj opravljenega in ustvarjenega dela na projektu Tkolektivnos. Tako lahko s pridom uporabimo:
-da delamo s tem, kar imamo in kar smo (dosegli) ter to uporabimo za dosego cilja Prenosa. Gre za logistične zadeve (urniki sodelavcev, finančna situacija, organizacija), vsebinske zadeve (kaj se prenaša, predaja), postopkovne (na kakšen način), formalne (v kakšni obliki) zadeve. Tako tudi najprej prakticiramo zamišljene skore na nas samih.
-da zberemo do sedaj opravljeno delo na vseh zgoraj omenjenih ravneh znotraj projekta Tkolektivnos in na osnovi spoznanj zgradimo plast Prenosa, kar bo zagotovo pripomoglo k rasti drugih plasti

Tako smo prvi dan Tina, Ryuzo in Gregor odšli na povsem osnovno raven tega, kar smo delali do sedaj v Tkolektivnosu in skore oblikovali okoli:
-odnosa (človek-človek, človek-stvar, človek-pojem)
-opazovanja (kako opazovati z očmi, s plesom, s prezenco)
-pretočnega menjanja vlog: dejansko ni nikoli nihče od nas sedel in drugi plesal. Pri treh dorečenih skorih smo bili v tradicionalnem smislu vsi aktivni.

in dodali cilj skora: kako prenesti informacijo o kolektivu, o improvizaciji, o doživljanju...

Prvi skor (20min)
-Kaj je "odprta pamet" / "open mind"?
-hkrati odkrivaš kaj je zate "odprta pamet" in prav tako odkrivaš kako to prenesti nekomu, ki nisi ti (drug človek, skupina ljudi, predmeti, vzdušje, pojem).
-ti odkrivanji razvijaš preko odnosov in preko opazovanja. Opazovanje te lahko seveda popelje v opazovanje dogodka, da se usedeš na rob prostora in gledaš. 

Drugi skor (3 x (7+3) min)
-Medsebojno si določimo materialni predmet v prostoru. Tina je določila Ryuzu stol, Ryuzo Gregorju stojalo, Gregor Tini mizico. Vzamemo jih iz njihovega običajnega konteksta (stojalo je v kot studia ponavadi) in postavimo v prostor. Mi smo jih postavili v oglišča enakostranega trikotnika. 
-določili smo vlogo "performinga" in vlogo "opazovalca". Vsak ima 10min, kjer je v vlogi "performinga", ostala sta v vlogi "opazovalca" (vendar že z izkušnjo iz prvega skora, se razume).
-10min je umetno razdeljenih na 7min in 3min, da vidimo, če in kakšno razliko vnese to v sam skor. Za to uporabimo seveda štoparico.
-ves čas in posebej v času "performinga" vlagaš energijo v odnos z danim predmetom
-ves čas tudi delaš na vlaganju energije v prenašanje tega odnosa

Tretji skor (10min)
-osnova drugi skor
-ni več materialnega predmeta, odnos razvijaš do poljubnega drugega
-ni več fiksno določenih vlog v času, vlogi "performinga" in "opazovanja" poljubno menjaš
-vsebinsko se osredotočiš na prenos načina dela, stanja, ideje..., ki si jo zamisliš pred skorom ali med ustvarjanjem skora

O izsledkih, občutkih, spoznanjih pa kdaj drugič.

Že včeraj sem imel občutek, da bi bilo priprave na Prenos delati zunaj studia. Hkrati pa je bilo dobro, da smo bili v studiu in lahko izkušnje iz preteklih Tkolektivnosov prenesli v enostavna načela, ki smo jih preizkusili in na njih sedaj lahko gradimo dalje za Prenos.

slo / eng