Tkolektivnos 2011 - začetki Prenosa

Gregor
24 Maj 2011

Prejšnje leto 2010 je bilo prvo leto dela na Tkolektivnosu in lotili smo se tudi prvega izmed štirih delov Tkolektivnosa, ki je Odnos. Tekom dela na Odnosu so se med drugim izkazale naslednje zadeve:

-štirje deli projekta se ne potrebujejo odviti samo en za drugim Odnos (2010), Zanos (2011), Prenos (2012), Vnos (2013), pač pa lahko delujejo tudi kot plasti. Sicer v grobem ostaja omenjeno zaporedje delov projekta, ker se konceptualno naslanjajo na prejšnjega v zaporedju, se pa tudi plastijo. Plastiti so se začeli zaradi dela na Odnosu, zaradi skupinske dinamike in tudi življenjskih okoliščin.

-letos sicer je bilo predvideno, da se dotaknemo vsakega dela po malem, vendar urniki se niso tako uskladili, da bi bilo možno vse zadovoljivo izpeljat in tudi sredstva so bila manjša kot predvideno.
-tako je od predvidenega ostalo srečanje Tkolektivnosa s projektom Petra Raucha z delovnim naslovom "Naratologija", kjer sta se srečala fotografija in ples; Prenos kot tretja plast Tkolektivnosa in Vnos (četrta plast Tkolektivnosa)
-majska in junijski atelje bomo tako uporabili kot pripravo na Prenos, ki se bo zgodil v jeseni. Prenos se dela pilotsko, kar pomeni, da bodo trije posegi v socialno tkivo s Tkolektivnosom predstavljali polje, kjer preizkusimo model Prenosa, da ga izboljšamo za izpeljavo naslednje leto v večjem in kakovostnejšem obsegu
-izkazalo se je še nekaj zadev, a o tem kdaj drugič. Omenjam samo tiste, ki so bile ključne za oblikovanje včerajšnjega ateljeja.

slo / eng