Odnos

Predstavlja prvo plast in prvo leto projekta Tkolektivnos. Osredotoča se na odnose in kaj z njimi naredimo: posameznik / pogled / (so)čutenje /dotik/skupina/telo/arhitektura/okolje. Razvija orodja, ki vzpostavljajo vzdušje in razumevanje, da smo si ne glede na razlike enotni na ravni ustvarjalnosti in to uporabi za ustvarjanje dogodka. Gre za generičen, ploden, zahteven in kompleksen proces, ki od vsakega posameznika zahteva maksimalen izkoristek že obstoječih veščin kot tudi nujno razširajnje in poglablanje komunikativnih sposobnosti.

---

Mili plesalci in plesalke, zelo ljubo mi je bilo soustvarjanje v Mariboru!

Objavljeno že na wordpressu Federacije 22 mar 2010:

Prva srečanja znajo biti zahtevna in težavna. Mogoče se je danes tako na začetku tudi zdelo, a je bila splovitev dela umirjena.

slo / eng