Senzibilizacijski trening in psiho-somatski "wiring"

Iskreno vas vabimo, da se nam pridružite na treningu, na pot kreativnega raziskovanja in osebne rasti: v svoje telo.

1x tedensko vsak četrtek, 19:30 - 21:30 (do 22.30 diskusija po želji), Dvorana Vitkar, Parmova ulica 25, Ljubljana

Trening vodi Radharani Pernarčič, dipl. plesalka in koreografinja ter dipl. etnologinja in kulturna antropologinja.

Prijave na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Oglejte si tudi blog razmišljanj udeležencev: SENSEncePICNIC

Kako moja prisotnost-budnost vpliva na moje zanimanje in zanimanje drugih? Kaj pravzpaprav delam (čutim, mislim, želim, nočem, kaj me žene, zavira?) Kaj rabim? Kaj (lahko) doprinesem? Sem iskren (s sabo, drugimi, situacijo)? V čem sem, v čem nisem? Si dovolim narediti še kako drugače? V kakšni korelaciji so moje čutne zaznave z mojimi interakcijami? Kakšen je prostor, ko vstopam, kakšen, ko ga zapuščam?

Interdisciplinarna delavnica združuje fizično vadbo, kreativno (samo)raziskovanje in izražanje ter obravnavo različnih družbenih/družboslovnih tematik. Preproste praktične vaje izhajajo iz disciplin sodobnega plesa, gledaliških in drugih somatskih in senzoričnih tehnik, variirajo pa od individualnega dela, dela v dvojicah (trojicah), do celotne skupine hkrati.

Kombinacija najrazličnejših dognanj, pristopov in tehnik celostno gradi posameznikovo osebnost, dviguje senzibilnost, (samo)zavedanje, ozavešča in redefinira posameznikove utelešene vzorce in avtomatizme ter fiksirane samoumevnosti v percepciji. Na tak način vadba povečuje vašo učinkovitost, samostojno delovanje znotraj skupine/družbe in konstruktivno komunikacijo ter odzivanje na okolje in situacije.

* Potrudili se bomo, da bi študentom vadbo priznali tudi za študijsko prakso (seveda ob redni prisotnosti).
** Tiste, ki bi vas vadba potencialno zanimala, pa vam ne ustreza termin, prosimo, da se vseeno prijavite, v primeru, da bi se odprli dodatni termini.

Vadba primarno ni namenjena terapiji. Vendar na podlagi praktičnih vaj priplavajo na površje tudi naše ponotranjene miselne, čustvene, vedenjske in komunikacijske sheme – bodisi individualne ali kulturno‐družbeno pogojene.

Delavnica zato vselej odpira tudi širše interpersonalne in družbene problematike, vadba pa vzgaja delovanje in veščine, kot so:
· občutek za lastno telo v prostoru (gibanje telesa skozi prostor)
· telesno in verbalno (samo)izražanje, artikulacija
· energijski, čustveni in časovni menedžment
· čuti & zaznava; zaznavanje in razumevanju sebe in okolice; čuječnost
· različna stanja, ki pogojujejo naše delovanje: budnost/prisotnost, koncentracija, pomirjenost, pripravljenost‐za, odzivnost, intencionalnost, zaupanje, spontanost; dvigovanje senzoričnih načinov spoznavanja na raven utelešenega zavedanja
· skupinska dinamika (vidiki in kolektivno ustvarjene situacije) in medsebojne relacije (vzajemnost)
· verbalna in neverbalna komunikacija (dialog in dialoškost):
‐ aktivno opazovanje, pozorno poslušanje
‐ informiran dotik
‐ sprejemanje – (od)dajanje
‐ reakcija : odziv
‐ sodba : presoja
‐ pomen, asociacija, interpretacija, posploševanje, poenostavljanje, a‐priorne predstave, vrednotenje
‐ (moj‐tvoj) interes, kompromis
· predstavljanje, imaginativnost, vživljanje, vizija
Delavnica poteka že vse od leta 2011 in se kontinuirano posveča začutenju lastnega telesa/sebe v fizičnem in interakcijskem prostoru ter s tem ozaveščanju načinov našega individualnega in skupinskega (družbenega) delovanja.

Letos bo delavnica sestavljena iz praktičnega dela (prvi 2 uri) ter raziskovalnega dela (1 ura po vadbi).

Poudarek praktične vadbe bo na:
-razvijanju mišičevja (kardio-vaskularni trening) in koordinacija (prve pol ure)
-dvigovanju vitalne energije, energijski pretočnosti (sproščanje zavrtosti/zadržanosti)
-toku zavesti, asociativnosti, čuječnosti, pristnosti
-senzoričnem delovanju, zaznavi
-umirjanju, prihajanju vase, iskanju svojih virov, veselju nad doživljanjem samega sebe
-dialoškosti, vzpostavljanju relacij s sočlovekom

Raziskovalni del bo dodatno obravnaval:
-čute, zaznavo in sinestetičnost (nevrološke in kognitivne raziskave)
-erotičnost – pretočen stik – seksualnost
-konstruiranje, pripisovanje/sidriščenje, branje in interpretacija pomena
-konstitutivnost čustvenih stanj in vzorcev za/v našem delovanju
-kategorično mišljenje / biti v telesu; utelešeni koncepti
-relacije med našim osebnim in družbenopolitičnim delovanjem

Teme bo deloma izbirala izvajalka, deloma pa bo delavnica namensko puščala odprt prostor za soustvarjanje vsebine preko sprotnih tematskih pobud, zanimanj, vprašanj in teoretskih predstavitev udeležencev.

Udeležite se lahko samo prvega dela (telesne vadbe), a je priporočeno, da sodelujete tudi v raziskovalnem delu, saj bo namenjen izmenjavi izkušnje, vprašanjem, zaokroženim diskusijam in kontekstualizaciji vadbe in obravnavanih tematik. Raziskovalni del je namenjen tudi vzpostavitvi arhiva, bloga kot mednarodne mreže za raziskavo telesnosti ter izdelavi znanstvenega zbornika.

Radharani Pernarčič vas že drugo sezono vztrajno vabi po in vodi po Senzibilizacijskem treningu in psiho-somatskem "wiring"-u vsak četrtek od 19.30 do 21.30 v dvorani Vitkar na Parmovi 25 v Ljubljani.

Interdisciplinarna delavnica združuje fizično vadbo, kreativno (samo)raziskovanje in izražanje ter obravnavo različnih družbenih/družboslovnih tematik. Preproste praktične vaje izhajajo iz disciplin sodobnega plesa, gledaliških in drugih somatskih in senzoričnih tehnik, variirajo pa od individualnega dela, dela v dvojicah (trojicah), do celotne skupine hkrati.

Več pa na strani Senzibilizacijskega treninga

slo / eng