Zaznati čas

Administrator
09 Januar 2014

"Nobenega posebnega čutilnega organa nimamo, ki bi bil namenjen merjenju časa, kot ga imamo za merjenje vibracij v zraku ( ki oblikujejo zvoke) ali valovnih dolžin in relativnih položajev svetlobnih valov, ki zadenejo naši očesni mrežnici. Če govorimo o ‘zaznavanju’ časa, pravzaprav že govorimo metaforično…

…Psihološko preučevanje zaznavanja časa je natanko v razčlembi in razlagi variabilnega razmerja med ‘zaznanim’ trajanjem in trajanjem, ki ga pokaže ura. Naš organski občutek za trajanje je pravzaprav relativno nezanesljiv, in ko kognitivno ocenjujemo trajanje brez pomoči ure, se največkrat ravnamo po namigih, ki jih dobimo iz delovanja ure podobnih v zunanjem okolju, ne pa po zaznavanju trajanja per se…"(Gell Alfred: Antropologija časa )

slo / eng