Še nekaj o kolektivu Federacija

Gregor
10 Februar 2010

Kolektiv stavi na raznolikost pogledov, pristopov, metod, oblik, formatov in vseh prvin umetniškega ustvarjanja. Če že iščemo skupni imenovalec projektom in umetnikom v kolektivu in zavodu Federacija, je to ustvarjalnost.

In ravno ustvarjalnost je tisto področje, ki ni uniformirano, se ne poskuša uniformirati, standardizirati. Ustvarjalnost in tako tudi Kolektiv Federacija je multipliciteta, heterotopija. Tudi ko se vpne različne poti v snop, poti ostajajo medsebojno neodvisne, se ne stopijo ena z drugo do nerazpoznavnosti. So pa poti povezane v snop povezane. Preko povezav vplivajo ena na drugo. Tako je bolj kot o rešitvah problemov, zanimivo razmišljati o strategijah reševanja in strategijah problemov. Ali bo kolektivu uspelo konsistentno delovati kot to uspeva izrazu ustvarjalnost, pa bomo videli v prvem štirletnem obdobju.

slo / eng