Muzej oživi

Muzej oživi je zabavna in poučna gibalna delavnica, kjer skozi zgodbo o obliki in dinamiki uživamo v gibanju in plesu medtem ko tudi rišemo in smo obenem del ogromne risbe. Najbrž je to največja risba, ki smo jo kdajkoli skupaj narisali, saj sega od tal pa skoraj čisto do stropa.

Prava umetnina!

muzejozivifoto

foto: Madster

Muzej oživi je projekt, ki ga namenjamo otrokom v starosti 3-5, 6-8 ter 8-10 let.

To je otrokovo obdobje, ki bistveno vpliva na razvoj telesno-prostorske koordinacije, zato je pomembno, da se spodbuja in ponuja polje vzgojno-ustvarjalnih aktivnosti, ki otrokom omogočajo sproščanje njihovih odličnih in neusahljivih gibalno izraznih potencialov.

Opažamo, da je na področju plesa vse preveč formalnega ponavljanja gibov. To je seveda tudi pomembno, vendar ta način odločno prevladuje.

V projektu Muzej oživi pristopamo k otrokom s predpostavko, da potrebujejo odpiranje ustvarjalnih možnosti in vodenje skozi nove prespektive bolj kot narekovanje oblik.

Tako bomo združili dve področji, ki so otrokom najbližje: risanje in gibanje.

Projekt, ki je sestavljen iz treh delov, bo v prvi fazi otroke pozval h gibalni delavnici-gibalnici, kjer bomo opazovali/spoznavali in izvajali figure, oblike, tako s telesom, kot s prostorom, ter se poigravali skozi zgodbo z gibalnimi kvalitetami.

V gibalni delavnici predstavimo izhodiščne ideje, ki so:

- figura: oblike ter nasprotja (oblik in kvalitet)
- prostor: oblika prostora in medprostora (med dvemi ali več telesi, med telesom in predmetom v prostoru, med predmeti v prostoru)

Tako odpremo polje igre, ki jo uporabimo v drugi fazi, to je obisk muzeja in sodelovanje (ogled in vključitev v živo instalacijo) v akciji Muzej oživi.

Muzej oživi je 30-minutna živa instalacija, ki jo začnejo izvajati štirje gibalci, postavljeni kot figure v prostoru. Ko otroci pridejo v razstavni prostor, so živi kipi že postavljeni v prostor.

Po uvodnem delu, ki ga spremljajo tudi trije animatorji/moderatorji, se vključijo tudi omenjeni moderatorji, ki se s svojo razlago dogajanja vključijo v dogajanje samo. Moderatorji so trije odlični gledališki improvizatorji.

Gibalno instalacijo, ki jo otroci opazujejo, komentirajo/razlagajo trije animatorji (plesni ustvarjalci, gledališki improvizatorji). Skozi razlago so otroci povabljeni, da se v gibanje instalacije vključijo in sodelujejo pri gradnji gibalne razstave, to je kipov, odnosov ter raznih oblik medprostorov, ki jih skupaj zgradimo. --- Muzej oživi razvija Kolektiv Federacija. Za podrobnejšo predstavitev in sodelovanje se obrnite na produkcija /at/ federacija.net

Čisto pravo muzejsko noč boste lahko doživeli, oživeli, poživili otroci med sedmim in enajstim letom skupaj z ekipo Mestnega muzeja Ljubljana in Kolektivom Federacija v noči z 11. oktobra na 12. oktober 2013. Kaj vse se bo dogajalo, si lahko preberete na strani Mestnega muzeja Ljubljana, o tem kako boste muzej doživeli s Kolektivom Federacija, pa zveste tule.

se zgodi, ko otroci in odrasli z risanjem in gibanjem stopimo v igro in z njo poživimo muzej in našo domišljijo ter se kaj novega naučimo o svojih gibalnih, risalnih, ustvarjalnih in komunikacijskih sposobnostih. Vse to v projektu Kolektiva Federacija MUZEJ OŽIVI (klik na MUZEJ OŽIVI te zapelje na projektno stran).

slo / eng